Do�adowanie dla wszystkich sieciWybrane numery w innych sieciach - oferta dla uytkownikw Simplusa ›

Promocyjna „Wybrane numery w innych sieciach”, oferowana jest uytkownikom sieci Plus, korzystajcym z oferty na kart w taryfie Simplus. Dziki jej aktywacji, mona zaoszczdzi cenne zotwki, nawet przy czstym wykonywaniu pocze gosowych do innych sieci komrkowych w Polsce.
W ramach usugi, kady uytkownik moe ustali maksymalnie 5 numerw telefonw nalecych do innych sieci – Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.zo.o. (T-Mobile, Heyah), Polskiej Telefonii Komrkowej Centertel Sp. z o.o. (Orange), Cyfrowego Polsatu S.A. oraz na numery stacjonarne.

Opata aktywacyjna, jak rwnie za odnowienie kadego z numerw wynosi 5 zotych z VAT, natomiast okres wanoci usugi "Wybrane numery w innych sieciach" to 744 godziny (31 dni). Dziki wczeniu usugi kada minuta poczenia z zadeklarowanym wczeniej numerem bdzie kosztowa 19 groszy z VAT.

Aby przystpi do usugi trzeba posiada aktywne konto na rozmowy wychodzce, dodatnie saldo, wynoszce minimum 5 zotych z VAT oraz poprawnie zleci aktywacj oferty.

Ustawienia wybranego przez siebie numeru mona dokona wpisujc z klawiatury telefonu krtki kod *106*12*48numer telefonu wybranej osoby# (np. *106*12*48xxxxxxxxx#, gdzie x oznacza kolejne cyfry numeru telefonu wybranej osoby) i zatwierdzajc go klawiszem nawizywania poczenia. Drug opcj jest zalogowanie do serwisu Plus Online, znajdujcego si pod adresem www.online.plus.pl ,a nastpnie wybranie odpowiedniej opcji.

Aktywacja usugi promocyjnej "Wybrane numery w innych sieciach", nastpi najpniej w cigu 24 godzin od jej zlecenia i potwierdzona zostanie SMS-em zwrotnym. W ten sam sposb dokonuje si zgoszenia kolejnych numerw.

Uytkownik Simplusa, korzystajcy z oferty w kadej chwili moe sprawdzi list wybranych przez siebie numerw, posugujc si krtkich kodem *106*02#. Natomiast, aby zrezygnowa z ktrego z wczeniej zadeklarowanych numerw naley wpisa z klawiatury telefonu *106*02*48numer_telefonu# i zatwierdzi "zielon suchawk". Dezaktywacja nastpi w cigu 24 godzin.
czytaj wi�cej

Staa opata za rozmow dla uytkownikw Simplusa ›

Usuga „Staa opata za rozmow” pozwala na wykonywa pocze gosowych o nielimitowanej dugoci z abonentami sieci Plus o za jedyne 29 groszy z VAT. Do promocji mog przystpi klienci operatora sieci Plus, korzystajcy z oferty Simplus.
Dziki aktywacji usugi uytkownicy taryfy Simplus, nie musz martwi si o czas trwania poczenia z numerami w sieci Plus, w tym 36.6, jednak z wyczeniem numerw w usudze Kwotoreduktor Stacjonarny. Odtd cakowity koszt rozmowy, niezalenie od dugoci jej trwania wyniesie jedynie 29 groszy z VAT.

Aby mc przystpi do oferty naley posiada wano dla usug wychodzcych oraz wystarczajc ilo wolnych rodkw na koncie gwnym.

Uytkownicy z nieprzerwanym staem w sieci Plus, krtszym ni 180 dni mog aktywowa usug poprzez wpisanie z klawiatury telefonu krtkiego kodu *136*11*01# i zatwierdzenie go klawiszem nawizywania poczenia. Koszt aktywacji to 2 zote z VAT, a okres wanoci usugi wynosi 744 godziny (31 dni). Po tym okresie usuga automatycznie si odnowi, co skutkowa bdzie pobraniem kolejnej opaty (2 zote z VAT).

Klienci, ktry posiadaj w Plusie sta duszy ni 180 dni mog liczy na dodatkowe wzgldy, gdy opata za wczenie usugi jest jednorazowa. Przy czym wynosi jedynie zotwk z VAT. Aby aktywowa usug "Staa opata za rozmow" naley uy krtkiego kodu *136*11*02#. Jest ona wcza bezterminowo.

W jednym i drugi przypadku aktywacja dokonywana jest w cigi 24 godzin, od otrzymania przez operatora zlecenia. Potwierdzenie wysyane jest do uytkownika wiadomoci SMS.

Aby sprawdzi wano usugi "Staa opata za rozmow", klienci ze staem w sieci krtszym ni 180 dni musz wpisa z klawiatury telefonu krtki kod *136#, a nastpnie zatwierdzi go klawiszem nawizywania poczenia.
czytaj wi�cej

Wybrane numery w Plusie dla uytkownikw Simplusa ›

Z promocji "Wybrane numery w Plusie" moe skorzysta kady uytkownik operatora sieci Plus, korzystajcy z oferty na kart w taryfie Simplus. Dziki niej rozmowy nawet z picioma numerami w Plusie s darmowe, niezalenie od dugoci ich trwania.
By mc skorzysta z usugi naley posiada dodatki stan rodkw na koncie, jak rwnie utrzyman wano na poczenia wychodzce. Sam okres wanoci oferty "Wybrane numery w Plusie" wynosi 744 godziny i jest naliczany dla kadego numeru osobno. Co oznacza, e przez okrgy miesic, uytkownik moe cieszy si nieograniczonymi rozmowami, nie martwic si przy tym o dodatkowe koszty. Po tym okresie usuga jest automatycznie odnawiana, a z konta gwnego pobierana jest opata za jej przeduenie. Ta wynosi 5 zotych z VAT za kady wybrany numer. Jednak na dwa dni przed upywem terminu, operator sieci Plus poinformuje o tym fakcie SMSem. Uytkownik moe oczywicie w dowolnym momencie sprawdzi list promocyjnych numerw oraz ich wano poprzez wpisanie krtkiego kodu *106*01#

Wczenie usugi odbywa si za porednictwem krtkiego kodu *106*11*48numer wybranej osoby# (np. *106*11*48xxxxxxxxx#, gdzie x oznacza kolejne cyfry numeru telefonu) wpisanego z klawiatury telefonu, ktry nastpnie trzeba zatwierdzi klawiszem nawizywania poczenia. Drug opcj jest zalogowanie do serwisu Plus Online, ktra znajduje si pod adresem www.online.plus.pl.

Aktywacja moe potrwa maksymalnie 24 godziny od momentu otrzymania przez operatora zlecenia. Jednak jej wczenie zostanie potwierdzone wiadomoci SMS. Wtedy te pobrana zostanie opata aktywacyjna w kwocie 5 zotych z VAT. W analogiczny sposb, w ramach usugi "Wybrane numery w Plusie" mona doda kolejne cztery numery.

Aby wyczy wybrany numer naley skorzysta z krtkiego kodu *106*01*48numer wybranej osoby# (np. *106*01*48xxxxxxxxx#), a nastpnie zatwierdzi go "zielon suchawk". Operacji mona rwnie dokona za porednictwem strony Plus Online.
czytaj wi�cej

Pakiety internetowe Non Stop w Plusie na kart ›

Pakiety internetowe Non Stop w Plusie na kart dostpne s dla uytkownikw korzystajcych z oferty Simplus, Twj Profil oraz 36.6 z taryf PiszMw Dobowy i 36.6.
Dziki promocji klienci maj do wyboru jeden z trzech pakietw internetowych:

  • Pakiet internetowy 7 z Non Stop za 7 zotych – kod aktywacyjny - *136*11*13#

  • Pakiet internetowy 9 z Non Stop za 9 zotych - kod aktywacyjny - *136*11*11#

  • Pakiet internetowy 15z Non Stop za 15 zotych - kod aktywacyjny - *136*11*12#


W ramach kadego z nich uytkownik otrzyma nieograniczony dostp do Internetu przez poczenie z APN www.plusgsm.pl pozwalajcy na wysyanie oraz odbieranie danych w technologii HSPA+, HSPA, 3G, EDGE oraz GPRS. Pakiety internetowe Non Stop nie obejmuj transmisji danych MMS, „Videorozmowa”, „Nacinij i mw”, jak rwnie „Video streaming”, ktra naliczana jest zgodnie z obowizujcym cennikiem taryfowy, z ktrego korzysta dany klient.

Po przekroczeniu dostpnej w ramach pakietu iloci jednostek taryfowych prdko transmisji danych zostaje obniona, jednak sam dostp do Internetu pozostaje darmowy. Dlatego operator sieci Plus zachca do przemylenia wyboru odpowiedniego pakietu promocyjnego.

Pakiet internetowy 7 z Non Stop oferuje 100 MB na transferu. Przeznaczony jest dla osb, ktre stosunkowo rzadko przegldaj strony WWW oraz sporadycznie korzystaj z komunikatorw internetowych i poczty elektronicznej.

Pakiet internetowy 9 z Non Stop w ramach ktrego klient otrzymuje 150 MB transferu jest odpowiedni dla osb praktycznie codziennie korzystaj z Internetu w telefonie. Przegldaj strony www oraz poczt e-mail, a dodatkowo pobieraj pliki mp3 lub zdjcia oraz korzystaj z nawigacji wymagajcej dostpu do Internetu.

Pakiet internetowy 15z Non Stop oferujcy 500 MB transferu. Dla tych, ktry wielokrotnie przegldaj strony internetowe, odbieraj i wysyaj e-maile z zacznikami, bd te korzystaj z nawigacji online i innych aplikacji wymagajcych dostpu do Internetu.

Stan dostpnych rodkw mona sprawdzi wpisuj krtki kod *136#, a nastpnie zatwierdzajc go "zielon suchawk".

Pakiety odnawiaj si co 31 dni (744 godziny), co oznacza, e do momentu ich dezaktywacji bd si automatycznie aktualizowa pobierajc przy tym z konta odpowiedni kwot.
czytaj wi�cej

Plus rozdaje doadowania ›

W ramach promocji „Rozdajemy Doadowania” kady uytkownik operatora sieci Plus korzystajcy z oferty na kart moe otrzyma darmowe doadowania swojego konta na rozmowy i SMSy krajowe do sieci Plus. Oferta jest dostpna dla klientw Simplusa oraz 36.6.
Aby mc skorzysta z promocji naley posiada aktywne konto (wano dla usug wychodzcych) oraz dodatni jego warto. Ponadto wymagana jest aktywacja usugi promocyjnej – Rozdajemy Doadowania – ktra odbywa si za pomoc wpisania z klawiatury telefonu krtkiego kodu *136*11*53# i zatwierdzenia go klawiszem nawizywania poczenia. Wczenie oferty nastpuje maksymalnie w cigu 24 godzin od momentu otrzymania zlecenia przez operatora sieci Plus. Aktywacja zostaje potwierdzona wiadomoci SMS. W kadej chwili klienci ofert na kart mog zrezygnowa z promocji. Wystarczy wpisa kod *136*00*53#, a nastpnie zatwierdzi go klawiszem „zielonej suchawki”.

Minimalna kwota doadowania konta podlegajca promocji wynosi 30 zotych, niemniej kwota bonusu zaley od jego wartoci. I tak przy zasileniu konta kwot z zakresu

  • 30 – 49 zotych klient otrzyma dodatkowe 30 zotych,

  • 50 – 99 zotych warto bonusu wyniesie 50 zotych

  • 100 zotych i wicej dodatkowe doadowanie opiewa bdzie na kwot 100 zotych.


Ponadto honorowane s wszystkie rodzaje zasile na kwot minimaln 30 zotych z wyjtkiem dokonanych za pomoc usugi Teleprzelew oraz tym z programu 5+.
Dodatkowe, w peni darmowe rodki bd aktywne w cigu maksymalnie 24 godzin od momentu doadowania konta uytkownika oferty na kart. O fakcie klienci zostan poinformowani wiadomoci SMS. Od tej chwili (dzie i godzina) bonus jest wany przez 360 godzin. Po upywie terminu wanoci bonusu, jest on automatycznie dezaktywowany , a nie wykorzystane rodki przepadaj i nie s zwracane.

Termin wanoci bonusu oraz liczb wykorzystanych jednostek mona bezpatnie sprawdzi za pomoc krtkiego kodu *121#.

Promocja Rozdajemy Doadowania wana jest do 12 kwietnia 2012 roku. czytaj wi�cej

Pakiet sms-w do wszystkich w Simplusie ›

W taryfie Twj Profil mona wczy pakiet sms-w do wszystkich w Simplusie.
Promocja trwa do odwoania. Pakiet obejumuje 600 sms-w. Wystarczy wpisa kod aktywacji pakietu *121*11*50#. Usuga kosztuje 6 zotych, czyli za jednego sms-a pacimy 1 grosz. Aby wczy promocj musimy mie aktywne konto (poczenia wychodzce).

Pakiet sms-w moe by wczony jednorazowo. Kolejne pakiety bd uruchamiane po wyczerpaniu limitu sms-w.
czytaj wi�cej

Bliskie numery w Simlpusie ›

W Taryfie Mj Profil moemy wczy usug Bliskie Numery.
Bliskie Numery to darmowe rozmowy i sms-y do trzech wybranych numerw. Koszt usugi to jedyne 5 zotych miesicznie. Kady z "Bliskich Numerw" bdzie przeduany automatycznie, co 30 dni za 5z, pod warunkiem dostpnych rodkw na koncie.

Usug mona aktywowa poprzez:
Wpisz kod aktywacyjny usugi, zawierajcy numer, ktry chcesz mie ustawiony jako "Bliski Numer": *104*51*48nr telefonu w Plus#, a nastpnie nacinij przycisk (np. *104*51*48601000000#).
czytaj wi�cej

Przenie numer do Simplusa ›

Na czas wakacyjnych rozmw nasze sieci komrkowe przecigaj si w rnych promocjach.
Simplus nie chce by gorszy i proponuje nam 1000 minut do wykorzystania na poczenia z numerami w owej sieci.

W ramach promocji, gdy ju przejdziemy do Simplusa otrzymamy przez pi pierwszych zasile 200 darmowych minut. Konto musimy zasila kwot 30 zotych. Przy formalnociach zwizanych z przeniesieniem numeru Simplus oferuje pomoc. Naley mie zarejestrowan kart, dowd osobisty i trzeba si uda do jednego z oddziaw Simplusa. Tam podpisz z nami umow i zaatwi wszystkie papierkowe sprawy. czytaj wi�cej

W Simplusie Tanio do Wszystkich Duych Sieci ›

Kup swj profil w Simplusie i rozmawiaj ze wszystkimi za jedyne 29 groszy.
Stwrz swj profil za 1,50, a za minut poczenia ze wszystkimi duymi operatorami komrkowymi pacisz jedyne 29 groszy. Profil wany jest cay czas, aczkolwiek musimy mie aktywne konto. Oczywicie usuga dotyczy pocze z Er, Orange i Plus. Za kontakty z innymi operatorami paacimy standardowo, czyli jak zwykle 79 groszy.

Ta usuga nie jest kompatybilna z profilem Tanio do Plusa. Przy wczeniu usugi Tanio do Wszystkich Duych Sieci ta druga promocja zostanie wyczona.
czytaj wi�cej

Nowy Simplus ›

Taryfa dla staych klientw Simplusa. Dugie zwizki s nagradzane. Tak to rwnie dziaa w tym katalogu. W Nowym Simplusie mona dokupi dodatkowe pakiety oraz usugi, co jeszcze bardziej ma zmniejszy nasze telefoniczne obcienia finansowe.
Ma by tanio, a wcale nie jest. W szczeglnoci, gdy wemiemy pod uwag krtkie pobyty w centrum Simplus. Na starcie do Plusa, Play, Ery i Orange pacimy 72 grosze za minut rozmowy, za sms-a 18 groszy. Po trzech miesicach stawka zmniejsza si do 59 groszy za poczenia, a sms tanieje o 3 grosze. Gdy jestemy dwa miesice to nasze stawki wynosz: 66 groszy za minut rozmowy, a sms 16 groszy.

Taniej moe by tylko w pakietach, wic wydajemy 10 zotych i pacimy 18 groszy za minut, limit nam przyznany to 55 minut. Gdy chcemy mie jeszcze taniej, to kupujemy kolejne pakiety i rozmawiamy za 5 groszy.
czytaj wi�cej
o nas | tagi | zasoby | kontakt | heyah

Przyjaciele KartyGSM: Kuponline.pl | Telefonia | fortel
(C) 2006-2012 KartyGSM.pl
';